Clock

120 timer
Clock

Clock

Fritidsskipperkurs for D5L-sertifikat

Fritidsskipperkurset er et emnebasert kurs som dekker den teoretiske og praktiske opplæringen som kreves for å føre et fritidsfartøy på inntil 24 meter i fartsområdet stor kystfart (inntil 25 nautiske mil utenfor det norske fastlandet, pluss området mellom Lindesnes – Limfjordens vestmunning og Karlskrona – Svinemünde).


Kurset er på 120 undervisningstimer fordelt over åtte moduler (hver modul har en skriftlig eller praktisk avsluttende eksamen):

· Navigasjon Navigasjonshjelpemidler

· Sjøveisregler og brovakthold

· Skipslære

· Sikkerhet

· Teknologi/Motorlære

· Navigasjonshjelpemidler i praksis (praktisk opplæring)

· Navigasjonshjelpemidler i praksis (praktisk opplæring)

· Håndtering av fartøy (praktisk opplæring)


Vi har to ulike sertifikater: D5L og D5LA. Med D5L kan du føre norske fritidsfartøy i stor kystfart. D5LA gir rettigheter til å føre norske fritidsfartøy i uinnskrenket fartsområde (alle farvann).