Tilby dine kurs på RS Sjøliv

Vi i Redningsselskapet ønsker økt kunnskap på sjøen, og har derfor utviklet RS Sjøliv, hvor du som instruktør kan legge ut dine kurs som vi igjen markedsfører til våre over 350 000 medlemmer, samarbeidspartnere og følgere. Vårt mål er å inspirere flere til å ta flere kurs for å øke sin kompetanse på sjøen – og vi håper at du vil være med å bidra! Redningsselskapet godkjenner instruktører, utvikler kursinnhold, markedsfører kursene, samt utvikler og drifter RS Sjøliv-plattformen.

Interessert i å tilby dine kurs på RS Sjøliv? Trykk her for å søke – Det er gratis og uforpliktende

Som instruktør på RS Sjøliv får du

 • Bookingløsning for dine kurs med komplett oversikt over påmeldte, mulighet for å registrere oppmøte og kommunisere med deltakere
 • Betalingsløsning
 • Ferdig kursinnhold (om ønskelig) til noen av kursene RS Sjøliv tilbyr
 • Mulighet til å tilby flere kurs
 • Førstelinje kundesupport via Redningsselskapets kundesenter
 • Autorisasjon til å tilby kurs på RS Sjøliv
            Som instruktør på RS Sjøliv får du

            Fortsetter

            • Markedsføring av kursene til relevante målgrupper
            • Tilgang til dagens og fremtidens brukere av sjøen:
            1. 200.000 registrerte båter
            2. 120.000 medlemmer
            3. 105.000 mottakere av nyhetsbrevet
            4. 150.000 følgere på SOME
            5. Artikler i RS Magasinet (opplag på ca. 120.000)
            6. Eksterne kanaler/partnere
            7. Mulighet for kursing av partnere av Redningsselskapet
            8. Minimum 10% av omsetningen på kurs går til markedsføring

                    Høyhastighetsbeviskurs

                    Instruktørkrav praktisk del på sjøen:
                    1. Krav til instruktør:
                     • Fritidsskippersertifikat (D5L)
                     • Gyldig helseerklæring for arbeidstakere på skip
                     • Gyldig sikkerhetsopplæringskurs for sjøfolk på mindre skip
                     • ROC eller VHF, avhengig av fartsområde
                    2. Instruktørkurs
                    3. Egnet til å undervise
                    4. Positiv ambassadørverdig fremtreden både visuelt og verbalt
                    5. Minimum 20 år
                    6.  Relevant bred erfaring med fartøy i denne kategorien
                    Høyhastighetsbeviskurs

                    Kystskipper D5L

                    SDIR-kravene til instruktør og sensor/eksaminator følger av §14 femte ledd i forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (kvalifikasjonsforskriften): 
                    1. Instruktører skal ha forståelse for opplæringsprogrammet og målene med opplæringen. I tillegg skal instruktører ha hatt sertifikat minst på nivå med funksjoner det gis opplæring i, eller ha kompetanse på høyere utdanningsnivå. Eksaminatorer skal være kvalifisert for funksjonen vurderingen gjelder og ha fått opplæring og praksis i bedømmelsesmetoder. 
                    2. Instruktører som skal undervise i emnene «navigasjon» og «sjøveisregler og brovakthold», må i tillegg ha   vært innehaver av dekksoffiser klasse 4 (D4) eller ha dokumentert tilsvarende kompetanse. Utdanning tilsvarende dekksoffiser klasse 4 fra Sjøkrigsskolen og Marinen kan godkjennes selv om sertifikat ikke er løst ut. 
                    3. Instruktører skal ha instruktørkompetanse i henhold til IMO 6.09 instruktørkurs eller annen høyere pedagogisk kompetanse. Sensor/eksaminator skal være kvalifisert i de emnene som det skal gis sensur i. Sensor i emnene «navigasjon» og «sjøveisregler og brovakthold» skal likeledes med instruktør inneha minimum dekksoffiser klasse 4 (D4) eller ha dokumentert tilsvarende kompetanse. I tillegg skal sensor minimum ha instruktørkompetanse i henhold til IMO 6.09 instruktørkurs. 
                    4. Annen høyere pedagogisk kompetanse vil godkjennes. Til forskjell fra instruktør vil assessorkurs også godkjennes selv om kurset ikke inneholder IMO 6.09.
                    Kystskipper D5L

                    Offshore seilsikkerhetskurs (ISAF)

                    Instruktørkrav i klasserom:
                    1. Bestått båtførerprøven
                    2. Minimum 16 år
                    3. Egnet til å undervise
                    4. Positiv ambassadørverdig fremtreden både visuelt og verbalt
                    5. God erfaring med seiling

                    Instruktørkrav i basseng: 
                    1. Livredningsprøve
                    2. Lokale retningslinjer / krav i spesifikke basseng
                    3. Positiv ambassadørverdig fremtreden både visuelt og verbalt
                    4. Egnet til å undervise

                    Instruktørkrav i brannhall: 
                    1. RSS (Sjøredningsskolen) utsjekk
                    2. Lokale retningslinjer / krav i spesifikk brannhall
                    3. Positiv ambassadørverdig fremtreden både visuelt og verbalt
                    4. Egnet til å undervise
                    Offshore seilsikkerhetskurs (ISAF)

                    Hva koster det?

                    Det koster ingenting å legge ut dine kurs på RS Sjøliv, tjenesten tar ingen fast månedlig avgift. Dersom du selger kursplasser via RS Sjøliv går en andel av omsetningen til drift, vedlikehold og administrasjon av plattformen. I tillegg blir plattformen markedsført i egne kanaler, til egne medlemmer og ikke minst eksternt i markedet. Slik får du mest mulig tid til å fokusere på selve kurset og gjennomføringen.

                    Se de ulike andelene under Praktisk info litt lenger ned på siden.

                    Hva koster det?

                    Praktisk info til instruktører

                    Enkeltpersonforetak 

                    For å være instruktør RS Sjøliv  man ha et selskap, den enkleste formen for selskap er enkeltpersonforetak. Dette er enkelt å opprette ved å følge denne guiden på Brønnøysundregistrene. 

                    Enkeltpersonforetak er ikke regnskapspliktig og kursvirksomhet er ikke momspliktig, det eneste du trenger å gjøre er å føre hvor mye du har tjent instruktørvirksomheten  din skattemelding. Oppsummering over inntjeningen vil du informasjon om etter hvert avsluttet kurs.

                     

                    Forsikringer 

                    Instruktør/enkeltpersonforetaket er ansvarlig for å ha de riktige forsikringene plass, herunder de nødvendige skade- og ansvarsforsikringer. Forsikringsbehovet videre vurderes ut ifra det konkrete kurs som avholdes, for eksempel praktiske kurs som innebærer å ta deltakere ut i båt, kan kreve ytterligere/særlig forsikringsdekning. 

                    For å finne ut hvilke forsikringer du trenger kan du ta kontakt med et forsikringsselskap. Eksempel: IF, Gjensidige, Tryg eller Storebrand.


                    De ulike kursene har ulik andel pga ulike gjennomføringskostnader. Se oversikt under:

                    KURSINSTRUKTØRANDEL
                    Havkajakk - grunnkurs90 %
                    Havkajakk - introkurs90 %
                    Havkajakk - teknikkurs80 %
                    Kano - grunnkurs90 %
                    Kano - introkurs90 %
                    Kano - teknikkurs80 %
                    Kano - sikkerhetskurs80 %
                    Kano - tur80 %
                    Høyhastighetsbevis - praktisk del: Vannscooter90 %
                    Høyhastighetsbevis - praktisk del: Båt90 %
                    Høyhastighetsbevis - teoretisk del: Klasserom70 %
                    Båtførerprøven70 %
                    Ta roret!80 %
                    Ta roret jenter!80 %
                    World Sailing RS sikkerhetskurs: Repetisjonskurs (1 dag)80 %
                    World Sailing RS sikkerhetskurs: Komplett kurs (2 dager)80 %
                    VHF/SRC-kurs70 %
                    D5L - Fritidsskipperkurs70 %
                    Nattseilaskurs70 %
                    Instruktørkurs - høyhastighetsbevis. Praktisk del: Vannscooter90 %
                    Instruktørkurs - høyhastighetsbevis. Praktisk del: Båt90 %
                    Instruktørkurs - høyhastighetsbevis. Teoretisk del (båt og vannscooter)70 %
                    Praktisk info til instruktører

                    Det er gratis og uforpliktende

                    Interessert i å tilby

                    dine kurs på RS Sjøliv?