Sandnes, Vestlandet

I dette kurset blir det gjennomgang av sjøfartsdirektoratets emneplan. Dette er ikke et kjørekurs så deltakere må ha en del kompetanse og kjøreegenskaper fra før. 


Hos oss kan du leie vannscooter til kurset om dette er ønskelig men da må dette gis beskjed om på forhånd og tillegg kommer i pris.
Vi ser helst at deltaker har med seg godkjent flytevest, tørr/våtdrakt. Vi har godkjente hjelmer.

Ta kontakt på forhånd om tørr/våtdrakt trengs.

Kurset består av forskjellige øvelser der en av disse er badeøvelse.
Husk og ta med legitimasjon og båtførerprøven om du født etter 1980.


verified
Vegard Bore
1

Jeg har lang og bred erfaring på sjø. Der vannscooter er noe av hverdagen vår og derfor tilbyr jeg praktisk del på høyhastighetskurs vannscooter.


Jeg er godkjent instruktør inn under RS og SDIR sin godkjenning og både jeg og mitt fartøy er innlemmet i det kvalitets/sikkerhetssystemet for høyhastighetskurs.

På dette kurset blir det gjennomgang av ulike øvelser samt grunnkunnskap rundt praktisk kjøring med vannscooter.

Kurset er bygget opp etter SDIR (Sjøfartsdirektoratet) sin emneplan. Dette er ikke et 100% kjørekurs, men et forebyggende og holdningsskapende kurs for førere av vannscooter og båt som går i 50 knop eller fortere.

Det forventes at kursdeltagere har litt erfaring på forhånd med håndtering av slikt fartøy.


Når du har tatt både teoretisk og praktisk del kan du søke om "Høyhastighetsbevis" på Sjøfartsdirektoratets nettsider (400,- i søknadsavgift).


Ved påmelding til dette kurset bekrefter du at du oppfyller følgende vilkår i forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt §§ 17b og 17c:
- Har fylt 17 år ved kursoppstart
- Oppfyller kravet til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt (er født i 1980 eller senere og/eller har båtførerbevis)

Klageinstans og frister:

Klage på kursinnhold, gjennomføring eller eksamensresultat må være kursleverandør i hende senest 3 uker etter avsluttet kurs. Ved uenighet om leverandørs klagebehandling er Sjøfartsdirektoratet 2. klageinstans.

Vannscooter førere som skal føre en scooter som er kapabel til å gå 50 knop eller fortere. Kursdeltager skal ha unnagjort teoridelen og prøve før oppmøte på praktisk del.


NB: Logg inn under registreringen med BankID fremfor SMS. Dermed registreres deltagelsen riktig og direkte til Sjøfartsdirektoratet .

Oppmøte etter avtale med instruktør. Også bruk av egen scooter på praktisk del meldes ifra til instruktør. Noen kurs krever egen scooter.  Elev tar med eget egnet kjøre utstyr som våtdrakt / fottøy.  Instruktør stiller med godkjent hjelm til elever.

Sander Totland Bergsholm

Høyhastighetsbevis - praktisk del: Vannscooter

En fantastisk flott opplevelse. Trygge og flotte omgivelser. Anbefales.

Kurset er bygget opp etter læreplanen til SDIR (Sjøfartsdirektoratet) rundt "Høyhastighetsbeviset".  

1: Fartøyslære: skrog og fremdriftssystem
2: Menneskelige faktorer
3: Høyhastighetsmanøvrering
4: Navigasjon ved høy hastighet
5: Sikkerhet og vedlikehold
6: Planlegging av hurtiggående seilas

Shell, Stavangerveien 8, Sandnes, Rogaland 4315, Norway
Alle kan møte på Luragata 38 4307 Sandnes

27.07.2024
28.07.2024
03.08.2024
3500NOK
3800NOK
1