Arendal, Sørlandet

Teoridelen må være gjennomført før praktisk del kan gjennomføres. Instruktørens lange erfaring med konstruksjon, bygging, testing og opplæring i hurtiggående båt, samt racing i mange år i Class1 og offshore 2, vil gi deg verdifulle innspill og erfaringer i forhold til hvordan man fører høyhastighets båter på en sikker måte. Vi har i 2023 hatt mer en 500 fornøyde kursdeltagere.

verified
Kurt Åge
0

Kurt Åge Olsen har bygget og kjørt høyhastighets båter i mer en 30 år.
Jeg ønsker nå å tilby høyhastighetskurs for å forebygge ulykker og gjøre elevene mer oppmerksom på faremomenter i høy hastighet med båt og vannskuter. Har i disse 30 årene også drevet med opplæring av kunder og andre som har ønsket å lære mer om kjøring i høy hastighet. Har i tillegg kjørt profesjonelt båtrace i klasse 2(Pro-Vee)(ca 100 knop)fra 2003-2007 og i Class1(ca 150-160knop) fra 2006-2012. Hadde en stygg ulykke i Class1 i 2012, og kunne derfor ikke fortsette karrieren. Hadde selv en Nor-tech 36 Supercat som hadde toppfart på ca 160 knop i 9 år.
Hadde i 2009 selv en ulykke i pleasure båt, så jeg har stor respekt for båtkjøring, fart og faremomenter.
Jeg har kjørt vannjet/vannskuter siden 1987. Driver også utleie, verksted og opplæring på vannskuter siden 1990 tallet.
Kursene på båt kommer i hovedsak til å bli kjørt med båter av typen Obsession 33, en båt jeg selv har konstruert og bygget. Vi vil sommeren 2024 ha 3 slike til disposisjon for kursene.
Av skutere har vi selv Sea Doo som vi benytter på kurs.
Vi har egnede, godkjente treningsområder som vi kjører kursene på.
Ta kontakt hvis dere ønsker andre datoer, firmaeventer eller er større grupper som har egne ønsker eller behov. Vi kjører også fysiske teorikurs på forespørsel.

Dette er et forebyggende og holdningsskapende kurs for førere av båt som går i 50 knop eller fortere. Mer informasjon om kurset finner du på kurstilbyders side under. Velg din landsdel eller foretrukket instruktør nederst.

Det forventes at kursdeltagere har litt erfaring på forhånd med håndtering av slikt fartøy.


MAKS ANTALL DELTAGERE

5 (i tillegg til instruktør)


INNHOLD

Praktisk kjøring basert på teorikurset som skal ta for seg ulike elementer som sikkerhet, passasjerhåndtering, bruk av kjøremessige tekniske hjelpemidler, kjøring i bølger samt ulike kjøreteknikker. Når du har tatt både teoretisk og praktisk del kan du søke om "høyhastighetsbevis" på Sjøfartsdirektoratets nettsider (400,- i søknadsavgift).


VARIGHET

Avhengig av antall deltagere. Vær oppmerksom på at det er ca 20 minutters kjøring per elev totalt på praktisk del.Ved påmelding til dette kurset bekrefter du at du oppfyller følgende vilkår i forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt §§ 17b og 17c
- Har fylt 17 år ved kursoppstart
- Oppfyller kravet til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt (er født i 1980 eller senere og/eller har båtførerbevis)


Klageinstans og frister:

Klage på kursinnhold, gjennomføring eller eksamensresultat må være kursleverandør i hende senest 3 uker etter avsluttet kurs. Ved uenighet om leverandørs klagebehandling er Sjøfartsdirektoratet 2. klageinstans.


Båtførere som skal føre fartøy over 50 knop. 18 års aldersgrense (kurset kan tas fra 17 år). Båtførerprøven må være på plass før kursdeltagelse om du er født etter 1980.

NB: Logg inn under registreringen med BankID fremfor SMS. Dermed registreres deltagelsen riktig og direkte til Sjøfartsdirektoratet .

Oppmøtekurs praktisk del "høyhastighetsbevis". Siste del etter teori og prøve.

Kurset bygget opp etter SDIR (Sjøfartsdirektoratet) sin læreplan rundt "høyhastighetsbevis".


1: Fartøyslære: skrog og fremdriftssystem
2: Menneskelige faktorer
3: Høyhastighetsmanøvrering
4: Navigasjon ved høy hastighet
5: Sikkerhet og vedlikehold
6: Planlegging av hurtiggående seilas

Dyvigodden 31, 4841 Arendal, Agder, Norway
Brygga/ båtbua, se vedlagte kart i infoskriv som du får etter å ha meldt deg på kurset.

5000NOK
5000NOK
1