Vestlandet

Marcus André Riiber

0

Har bakgrunn fra offshore service fartøy og passasjerfart i Noregs fjordar. Dei siste åra har eg jobba som overstyrmann på ankerhandteringsfartøy rundt forbi i verda. Er aktiv i det lokale båtlivet og hamnesjef 2 i det lokale båtlaget. Med D1 sertifikat og mykje erfaring frå sjøen har eg ha gode forutsetningar for å drive god opplæring av nye sjøfolk.