Østlandet

Kristian Sivert Jensen

0

Kristian har 6 års utdanning og praksis fra Sjøforsvaret og har kjørt mye båt i nordiske farvann. Praktisk erfaring kombinert med en stor interesse for det maritime gjør instruktøren både faglig dyktig og interessant.

Godkjent instruktør for