Velkommen til Høyhastighetsbevis digitalt teorikurs levert av RS Sjøredningsskolen via Høyhastighetsbevis Norge

Ta teorikurs for høyhastighetsbeviset online her. Inkludert repetisjon/teoriprøven.

Pål Virik Nilsen har utviklet kurset i sin helhet. Han er også instruktøren som tar deg igjennom alle elementer rundt emneplan utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet. 

Avsluttes med en repetisjons prøve på 30 spørsmål som må besvares innen 40 minutter. 90% rett kreves for å bestå. Flere forsøk kan eventuelt tas med en gang uten karantene.


Obs: Aldersgrense for å få utstedt høyhastighetsbevis er 18 år, men man kan ta kurset fra fylte 17. Høyhastighetsbeviset i seg selv gir ikke rettigheter til å føre fritidsbåt. 


Hvis du er født i 1980 eller senere betyr det at du må ha et kompetansebevis i tillegg før du tar dette kurset.
Det kan være båtførerbevis, ICC, fritidsskippersertifikat eller et høyere yrkessertifikat. Er du født før 1980 er du unntatt kravet om båtførerbevis, og du vil av den grunn dekke kravet til føre båtførerbevispliktige fritidsbåter uten å inneha et kompetansebevis»

Hovedemner:

1: Fartøyslære
2: Menneskelige faktorer
3: Høyhastighetsmanøvrering
4: Navigasjon ved høy hastighet
5: Sikkerhet og vedlikehold
6: Planlegging av hurtiggående seilas


Forberedende kurs til praktisk del.  Instruktør tar deg gjennom kompendiet ved hjelp av film, tekst, bilder og illustrasjoner.


Når du har tatt dette kurset kan du melde deg på praktisk del for deretter søke Sjøfartsdirektoratet om høyhastighetsbevis. Tilbydere/instruktører på praktisk del finner du under "kurs". 


Vær oppmerksom på at det vil komme flere instruktører rundt om i Norge fortløpende.
Så ikke fortvil om du ikke har noen i din landsdel enda.

Kurset er tilgjengelig i 12 måneder fra og med kjøp/registrering


Ved påmelding til dette kurset bekrefter du at du oppfyller følgende vilkår i forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt §§ 17b og 17c:
- Har fylt 17 år ved kursoppstart
- Oppfyller kravet til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt (er født i 1980 eller senere og/eller har båtførerbevis)

Klageinstans og frister:
Klage på kursinnhold, gjennomføring eller eksamensresultat må være kursleverandør i hende senest 3 uker etter avsluttet kurs. Ved uenighet om leverandørs klagebehandling er Sjøfartsdirektoratet 2. klageinstans.

?

kr
Smidig

Ta kurset der det passer. Enten på PC eller MAC.


kr
Spar penger

Nettkurset er rimelig. Da blir totalpakken med teori og praktisk del billigere for deg.

kr
Profesjonelt utviklet

Kursets innhold og oppbygning er utviklet av fagmenn. 


kr
Lang levetid

Kurset varer et helt år etter at kjøpet er gjort.


kr
Rød tråd

Du får en rød tråd mellom teori og praktisk del da dette nettkurset er grunnmalen for den praktiske delen

Kurset er utviklet av Pål Virik Nilsen som også er instruktøren. Kurset er bygget etter og rundt emneplanen på "Høyhastighetsbevis" til SDIR (Sjøfartsdirektoratet).  
Du må ha høyhastighetsbevis fra 1. juni 2023 hvis du skal kjøre vannscooter eller båt som går over 50 knop.

I tillegg til kursavgift kommer et gebyr til Sjøfartsdirektoratet for utstedelse av beviset på kr 412,-
Du må selv søke om bevis etter du har deltatt på teori (tatt prøven) og fullført praktisk del. Søknadsprosessen skjer på sjøfartsdirektoratets nettsider under "din side!:  https://www.sdir.no/sjofart/sjofolk/min-side-sjofolk/
For å forenkle håndheving er det utarbeidet en liste over fritidsfartøy som med sikkerhet har makshastighet over 50 knop. Listen vil oppdateres etter hvert som det identifiseres nye modeller som ikke står oppført fra før.
Du vil få bot og i verste fall rettslig etterfølgelse. Forsikringen din vil ikke gjelde. 

Alle som skal føre norske fritidsbåter under 24 meter som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer må ta høyhastighetsbeviset.

Dette er uavhengig av om du for eksempel har båtførerbevis eller fritidsskippersertifikat fra før.

Høyhastighetsbeviset i seg selv gir ikke rettigheter til å føre fritidsbåt, dette fordi høyhastighetskurset ikke vil gi grunnleggende opplæring i det å føre fritidsbåt.

Hvis du er født i 1980 eller senere betyr det at du må ha et kompetansebevis i tillegg. Det kan være båtførerbevis, ICC, fritidsskippersertifikat eller et høyere yrkessertifikat.

Er du født før 1980 er du unntatt kravet om båtførerbevis, og du vil av den grunn dekke kravet til føre båtførerbevispliktige fritidsbåter uten å inneha et kompetansebevis. Vi vil likevel anbefale at en har minimum kompetanse tilsvarende båtførerprøven før man gjennomfører høyhastighetskurset.

Dersom båten eller vannscooteren med aktuell motorinstallasjon kan oppnå 50 knop eller mer, vil det være krav om høyhastighetsbevis.

For å forenkle håndheving er det utarbeidet en liste over fritidsfartøy som med sikkerhet har makshastighet over 50 knop. Listen vil oppdateres etter hvert som det identifiseres nye modeller som ikke står oppført fra før.

Førere av fritidsbåt som kan oppnå 50 knop eller mer vil være underlagt kravet om høyhastighetsbevis selv om båten de fører ikke står på listen. 

Fører har alltid har ansvaret for å gjøre seg kjent med, og oppfylle de krav som stilles.  

Noen vannscootere leveres med diverse nøkler som setter en fartssperre på scooteren. Det vil si at en vannscooter som i utgangspunktet kan gå 50 knop eller mer, kan med bruk av en slik nøkkel få en fartssperre som er under 50 knop. Bruk av slike nøkler vil ikke frita fører fra kravet om høyhastighetsbevis hvis fartspotensialet til vannscooteren er 50 knop eller mer.

Nei, det nye høyhastighetsbeviset vil i utgangspunktet kun gjelde for norske fritidsbåter under 24 meter som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer.

Kravet om høyhastighetsbevis vil altså ikke gjelde for fartøy i næringsvirksomhet.

I utgangspunktet må alle som skal føre fritidsbåt over 50 knop ha høyhastighetsbevis, men regelverket åpner for at Sjøfartsdirektoratet kan anerkjenne annen høyhastighetskompetanse. Hvilke kompetanser dette vil gjelde er foreløpig ikke avgjort, men vil informeres om her når det er klart.

Lang erfaring med privat fartøy vil ikke være anerkjent som gyldig høyhastighetskompetanse.

Utenlandske borgere må forholde seg til samme krav som norske borgere. Utenlandske borger som ønsker å føre norsk fritidsbåt som kan oppnå større fart enn 50 knop, må derfor gjennomgå høyhastighetskurs.

Sjøfartsdirektoratet ser imidlertid at det kan finnes utenlandske kompetansebevis som kan sidestilles med det norske høyhastighetsbeviset. Sjøfartsdirektoratet kan derfor anerkjenne utenlandske kompetansebevis, som i det vesentligste tilfredsstiller kravene til norsk høyhastighetsbevis.

Organizer
RS Sjøredningsskolen

Høyhastighetsbevis Norge - Høyhastighetsbevis digitalt teorikurs

NB: Logg inn under registreringen med BankID fremfor SMS. Dermed registreres deltagelsen og avsluttende prøve riktig og direkte til Sjøfartsdirektoratet .

12

495NOK
995NOK